B12-ALARMCENTRALE 
Neem vast een kijkje, we zijn de puntjes nog op de i aan het zetten!

4 LOTGENOTEN, 4 ERVARINGSDESKUNDIGEN 

is 4 X MEER KRACHT EN 4 X MEER KENNIS! 

Onze 4 krachten en kennis tezamen delen we graag met iedereen, deze website is dan ook bedoeld voor patiënten én specialisten.   

 


B12 tekort: Er is een groot verschil tussen een B12 opnameprobleem en een B12 innameprobleem. Een B12 opnameprobleem wordt ook B12-Deficiëntie, de ziekte van Addison Biermer of Pernicieuze Anemie genoemd. Een B12 innameprobleem komt voor bij mensen die vegan of streng vegetariër zijn. Maar eet u  met enige regelmaat een stukje vlees, vis, ei of zuivel dan moet er, zéker bij neurologische klachten, maar ook bij overige "vage klachten" (zie onze symptomenlijst) rekening gehouden worden dat u geen B12 innameprobleem maar een B12 opnameprobleem hebt!


De juiste behandeling voor mensen met een B12 opnameprobleem bestaat uit intramusculaire injecties met 1000 mcg hydroxocobalamine. De hoeveelheid en frequentie daarvan is  per persoon verschillend en afhankelijk van de klachten. 

Volgens bijsluiter (Takeda/Centrafarm) is de aanbevolen begindosering 10 injecties à 1000 microgram toe te dienen met een tussenperiode van drie dagen. Onderhoudsdosering is 1000 microgram eenmaal per 2 maanden. De aanbevolen dosering bij neurologische klachten/afwijkingen is 1000 microgram een à tweemaal per week gedurende geruime tijd, bijvoorbeeld twee jaar.

Uit ervaring weten wij dat bij ernstige neurologische schade/afwijkingen eigenlijk nooit gestopt zou mogen worden met het toedienen van instramusculaire injecties en het afbouwen hiervan dient uiterst zorgvuldig en langzaam te gebeuren.

Doordat de kennis bij huisartsen en specialisten vaak niet voldoende aanwezig is wordt men (veel) te vaak niet, verkeerd, of onder behandeld met alle gevolgen van dien.